ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN : qNIPT

NEXT GENERATION NIPT: ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

To PrenaTest παρέχει την δυνατότητα ελέγχου από το αίμα της μητέρας του συνδρόμου Down και του εμβρυϊκού φύλου (ΕΠΙΛΟΓΗ 1) σε μονήρεις κυήσεις.
Η απάντηση δίνεται σε 3-6 εργάσιμες ημέρες, μετά την 9η εβδομάδα κύησης και η ασφάλεια αποτελέσματος είναι 99,6%.

Επίσης, υπάρχουν άλλες δύο επιλογές με NGS:
ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Ανίχνευση τρισωμίας 21, 18, 13 και φύλου σε μονήρεις και δίδυμες κυήσεις
ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Ανίχνευση τρισωμίας 21, 18, 13, συνδρόμων Turner, XXX, Kllinefelter, XYY, di George καθώς και φύλου σε μονήρεις κυήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 6917172.