Γενικές οδηγίες

Οδηγίες λήψης και αποστολής δειγμάτων για το είδος και την ποσότητα του δείγματος που απαιτείται για την εξέταση που σας ενδιαφέρει.

Επίσης κάθε δείγμα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το Παραπεμπτικό και το Έγγραφο Συγκατάθεσης για την διενέργεια των γενετικών αναλύσεων που θα είναι πλήρως συμπληρωμένα.

Επείγοντα περιστατικά

Για επείγοντα δείγματα και δείγματα SARS-CoV-2 (COVID-19)  ειδοποιήστε το εργαστήριο πριν την αποστολή τους. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 6917172 για άμεση παραλαβή και ανάλυση του περιστατικού κατά προτεραιότητα.


Για τους παραπάνω συνδέσμους, απαιτείται εγκατεστημένη έκδοση του Adobe Acrobat Reader