ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η υπογονιμότητα επηρεάζει περίπου το 15% των ζευγαριών που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι στο 15% των υπογόνιμων ανδρών και περίπου στο 10% των υπογόνιμων γυναικών η αιτιολογία κρύβεται σε γενετικές ανωμαλίες που αφορούν τόσο σε αριθμητικές και δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες όσο και σε γονιδιακές μεταλλάξεις. Αξιόπιστες διαγνωστικές εξετάσεις για την γενετική διερεύνηση της υπογονιμότητας και τον εκμηδενισμό μεταβίβασης στους απογόνους κάποιας κληρονομούμενης γενετικής ανωμαλίας έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.