'Ελεγχος ζυγωτίας Διδύμων

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί εάν τα δίδυμα είναι μονοζυγωτικά (έχουν προέλθει από το ίδιο γονιμοποιημένο ωάριο) ή διζυγωτικά (έχουν προέλθει από την γονιμοποίηση διαφορετικών ωαρίων). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς λόγους σε περιστατικά όπου το ένα από τα δίδυμα υποβάλλεται σε μεταμόσχευση.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα, κυτταρικό επίχρισμα παρειάς

Χρόνος απάντησης

2 εβδομάδες