Εγκληματολογικές Υποθέσεις

Η εξέταση πραγματοποιείται σε αστυνομικές υποθέσεις όπου η ταυτοποίηση και ανάλυση γενετικού υλικού είναι απαραίτητη.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα, κυτταρικό επίχρισμα παρειάς, τρίχες, άλλα βιολογικά υγρά.

Χρόνος απάντησης

2 εβδομάδες