Έλεγχος Συγγενικής Σχέσης

Η εξέταση πραγματοποιείται όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να γνωρίζουν αν έχουν βιολογική συγγένεια με κάποιο άλλο άτομο.
 

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα, κυτταρικό επίχρισμα παρειάς

Χρόνος απάντησης

2 εβδομάδες