Αποκλεισμός Πατρότητας/Μητρότητας

Για το τεστ αποκλεισμού πατρότητας ή μητρότητας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο έλεγχος του δείγματος του φερόμενου ως γονέα και του παιδιού. Ο έλεγχος δείγματος του άλλου γονέα δεν είναι απαραίτητος και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων δεν επηρεάζεται.

Ελέγχονται 15 δείκτες STRs με τα πιστοποιημένα αντιδραστήρια του συστήματος PowerPlex16 της Promega.

Είδος δείγματος

Περιφερικό αίμα, κυτταρικό επίχρισμα παρειάς

Χρόνος απάντησης

2 εβδομάδες