ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Η Μοριακή Γενετική ανάλυση αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο στη μελέτη κληρονομούμενων γονιδιακών νοσημάτων αλλά και στην ανίχνευση γενετικών μεταλλάξεων, οι οποίες συνδέονται με την προδιάθεση για συγκεκριμένα γονιδιακά νοσήματα. Με τη συνεχή ανάπτυξη της μοριακής γενετικής διευρύνεται η δυνατότητα μελέτης νέων γονιδιακών νοσημάτων με αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση πασχόντων και την ανίχνευση φορέων, ώστε οι θεράποντες ιατροί να μπορούν να χειριστούν τα περιστατικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.