Καρυότυπος Χοριονικών Λαχνών

Αφορά στην μελέτη των χρωμοσωμάτων του εμβρύου μετά από καλλιέργεια κυττάρων χοριονικών λαχνών, με σκοπό την ανίχνευση τυχόν αριθμητικών ή δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Η λήψη του δείγματος πραγματοποιείται μεταξύ 12-13ης εβδομάδας της κύησης.

Χρόνος απάντησης

2 εβδομάδες

Η εξέταση είναι διαπιστευμένη κατά ISO 15189:2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).