Καρυότυπος Εμβρυϊκού Αίματος

Αφορά στην μελέτη των χρωμοσωμάτων του εμβρύου μετά από καλλιέργεια κυττάρων εμβρυϊκού αίματος, με σκοπό την ανίχνευση τυχόν αριθμητικών ή δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Η λήψη του δείγματος πραγματοποιείται μετά την 20η εβδομάδα της κύησης.

Χρόνος απάντησης

1 εβδομάδα