Καρυότυπος Προϊόντος Αποβολής

Αφορά στην μελέτη των χρωμοσωμάτων του εμβρύου μετά από καλλιέργεια κυττάρων που απομονώνονται από τον αποβληθέντα εμβρυϊκό ιστό. 

Χρόνος απάντησης

3 εβδομάδες