Ανίχνευση / Ποσοτικοποίηση Παρβοϊού Β-19

  Ο παρβοϊός Β19  είναι ένας μικρός εξαιρετικά ανθεκτικός DNA ιός. Είναι ο μόνος γνωστός παθογόνος παρβοϊός για τον άνθρωπο. Προκαλεί ποικιλία κλινικών συνδρόμων στις διάφορες ομάδες ασθενών. Σε φυσιολογικά άτομα η λοίμωξη συχνά είναι ασυμπτωματική. Η κλινική συμπτωματολογία της λοίμωξης από τον ιό στην έγκυο και στους ενήλικες γενικότερα είναι συνήθως ήπια και μη ειδική. Διαπλακουντιακή μετάδοση έχει αναφερθεί στο 1/3 των περιπτώσεων οξείας λοίμωξης της εγκύου. Τα έμβρυα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη λοίμωξη από τον ιό και εάν προσβληθούν μπορεί να εκδηλώσουν σοβαρή αναιμία, ύδρωπα ή ακόμα και εμβρυϊκό θάνατο. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η συχνότητα συγγενών ανωμαλιών στα προσβεβλημένα από τον ιό έμβρυα δε διαφέρει σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Χρόνος απάντησης

3-5 ημέρες