Λέμφωμα Μανδύα (Mantle Cell Lymphoma)

Το Λέμφωμα του Μανδύα αντιπροσωπεύει το 3-10% όλων των Μη Hodgkin Λεμφωμάτων (NHL). Η συχνότητα εμφάνισής του αυξάνεται με την ηλικία και παρατηρείται κατά συντριπτική πλειοψηφία σε άνδρες.

Α. Κλασική Κυτταρογενετική Ανάλυση

• Καρυότυπος μυελού οστών
 
• Καρυότυπος περιφερικού αίματος χωρίς διέγερση
 
Β. Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)
 
• Ανίχνευση μετάθεσης t(11;14)(q13;q32), BCL1(PRAD1/CCND1)-IGH
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14), γονίδιο RB1
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14.3)
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q34)
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 6, del(6q23.3), γονίδιο MYB
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 11, del(11q22.3), γονίδιο ATM
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 17, del(17p13.1), γονίδιο P53