Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Β-CLL)

Η Χρόνια Λεμφοκυτταρική λευχαιμία αντιπροσωπεύει το 7% των περιστατικών με B- και T/NK- λέμφωμα. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες παρατηρούνται στο 80% των περιστατικών με CLL/B-PLL (Dicker et al., 2006; Mayr et al., 2006; Haferlach et al., 2007).

Α. Κλασική Κυτταρογενετική Ανάλυση

• Καρυότυπος μυελού οστών
 
• Καρυότυπος περιφερικού αίματος
 
Β. Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 11, del(11q22.3), γονίδιο ATM
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14), γονίδιο RB1
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14.3)
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q34)
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 17, del(17p13.1), γονίδιο p53
 
• Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 6, del(6q23.3), γονίδιο MYB
 
• Ανίχνευση τρισωμίας 12
 
• Ανίχνευση αναδιάταξης του γονιδίου IGH (14q32)