Σπάνια Γονιδιακά Νοσήματα

Η μελέτη σπάνιων γονιδιακών νοσημάτων πραγματοποιείται σε συνεργασία με καταξιωμένα εργαστήρια του εξωτερικού.